Historiku

Historiku

alt

Ardit Group

E themeluar ne vitin 1994 me NIPT K04005074J, dhe Licence nr 1614/32 me objekt te veprimtarise ” Shfrytezim, grumbullim dhe perpunim lende drusore” me vendndodhje ne Fshatin Drithas, Njesia Libonik, Qarku Korçë dhe Administrator Z.Festim Lami. Aktiviteti i firmes ka ardhur vazhdimisht ne rritje duke bere edhe investime te vazhdueshme ne mbrojtje te natyres me mbjelljen e rreth 100.000 fidane plepa, duke ecur cdo vit me kete ritem synojme te arrijme ne 1.000.000 plepa. Pemet e mbjella vijne nga fidanishtja e ngritur nga ku prodhohen cdo vit rreth 50.000 fidane plepa.

Ne jemi te specializuar ne:

  • Prodhim paleta druri normale
  • Paleta druri te trajtuara termikisht
  • Pellet

Duke synuar krijimin e nje cikli te plote shfrytezimi, ne vitin 2014 u investua ne ngritjen e nje linje te re prodhimi Pelleti. Mbetjet e drurit qe vinin si pasoje e perpunimit teknologjik te tij, u futen ne kete linje prodhimi. Pervec kesaj lindi nevoja e mbledhjes se nje sasie akoma me te madhe mbetjesh druri si tallash ne te gjitha rajonin, dhe jo vetem, duke u shtrire keshtu edhe ne vendet fqinje si Greqia, Maqedonia, Bullgaria.

Ardit Group ka krijuar nje cikel te mbyllur prodhimi qe nga ngritja e Fidanishtes per prodhimin e fidaneve te Plepit, mbjellja e plepa-ve ne plantacione, shfrytezimi i plantacioneve, perpunimi dhe prodhimi i Paletave dhe Pellet-it te drurit.