Shtete ku operojme

Shtete ku operojme

ARDIT Group e ka zgjeruar aktivitetin e saj ne shtete si :

  • Greqi
  • Itali
  • Bullgari